Índex d'autors |  
   
ROSSEND PANTINAT
 
ROCA VERMELLA A S'AGARÓ
OLI SOBRE TELA
50 X 61
««« »»»